E-SHOP

Singin´ In The Rain

album: 4TET 1st (CD, MC)

autor hudby: Nacio H.Brown

autor textu: Arthur Freed, Zdeněk Borovec

vydavatel: Areca Multimedia, s.r.o.

stopáž: 03:27

natočeno: 2004

Jako déšť
Jako on
Za to dal bych
Milion

Tak zpívat, jako déšť
a tančit, jako on,
co já bych za to dal,
kapitál milión.
Ať smáčí mi šat,
mám déšť víc než rád,
chci dál, jako v snách
tančit s ním, po římsách.

Mezihra – step

Ať můj song, promoklý,
naprší do roklí,
a když už jdete spát,
buší vám do fasád.
A já, kéž, jen kéž,
dál prosím o totéž,
ať zpívám a tančím,
jak ten déšť.