Jiří Korn

baritone 1

(*1949) - www.kornjiri.com

Jiří Korn je významnou osobností v české kultuře, zasahující do všech oblastí hudby, tance a herectví. Je znám díky svým všestranným schopnostem, originalitě a profesionálnímu přístupu ke každému uměleckému výkonu. Je jediným zpěvákem v České republice, který si udržuje pevnou pozici na hrotu populární hudby a prvním propagátorem moderních trendů. Postupem času si vybudoval široký okruh diváků a významných styků a ovlivňuje tak kulturu v celé ČR.